Erkend Hypotheekadviseur

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) is een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders. De SEH helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit door hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies een erkenning te geven. Deze erkenning geeft consumenten de zekerheid dat de hypotheekadviseur in kwestie deskundig is. De erkenning is persoonsgebonden; om Erkend Hypotheekadviseur te worden dient de adviseur de benodigde diploma’s te behalen en te voldoen aan bepaalde ervaringseisen. Om de erkenning te behouden dient de adviseur ieder jaar een opleiding te volgen om zijn kennis te actualiseren. Zowel Peter Potters als Martin Vooijs zijn erkend hypotheekadviseur.
AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen heeft in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houdt de AFM toezicht op de financiële markten.De AFM (Autoriteit Financiele Markten) bevordert eerlijke en transpare financiele markten.
De AFM houdt gedragstoezicht. De AFM controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Ook De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het zogenaamde prudentiële toezicht. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U legt aan ons een klacht voor, op het moment dat het geschil niet zonder tussenkomst van een bemiddelaar oplosbaar is. Denkt u bijvoorbeeld aan een conflict over beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.

Uiteraard kunt u de rechter over de situatie laten oordelen. Kifid is een voordelig en betaalbaar alternatief. Mocht het advies van de Ombudsman Financiële Dienstverlening geen uitkomst bieden, dan kan de Geschillencommissie een bindend oordeel geven.

Elke bank, verzekeraar, intermediair of andere financiële dienstverlener is verplicht zich aan te sluiten bij Kifid. In het openbaar register kunt u zoeken naar financiële dienstverleners die bij ons zijn aangesloten. Op die manier bieden wij de mogelijkheid om na te gaan of een financieel product of dienst wordt geleverd door een financieel dienstverlener die is aangesloten bij Kifid. Een klacht indienen tegen een financiële dienstverlener is alleen mogelijk als deze is aangesloten bij Kifid. Indien deze niet is aangesloten, kan Kifid de klacht niet in behandeling nemen. Potters en Vooijs is vanzelfsprekend aangesloten bij de Kifid.